Samen rondom de leerling!

OPR

Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moeten door deze commissie worden goedgekeurd. Vervolgens zal de OPR jaarlijks het Ondersteunignsplan evalueren, aanpassingen bespreken en het bestuur adviseren. 

 

Contactgegevens OPR

Voorzitter Dhr. J. de Kort, werkzaam bij Praktijkschool Het Bolwerk te Middelburg email

Vice-voorzitter Dhr. D. Feij, werkzaam bij Nehalennia, locatie Breeweg (HAVO/VWO) email

Secretaris dhr. de Jong, werkzaam bij CSW, locatie Toorop..