Samen met hulpverleners

Het kan zijn dat voor leerlingen op school extra begeleiding nodig is. Het komt bijvoorbeeld voor dat er jeugdhulp nodig is in de thuissituatie of voor de jongere. Zijn er zorgen op school dan kan een leerling worden besproken in het zorg-advies-team (ZAT). Ouders zullen hiervan op de hoogte worden gebracht en toestemming worden gevraagd. Het ZAT is een overlegorgaan van school waarbij meerdere expertisepartners aansluiten dit is per school verschillend. Vanuit de school sluit de ondersteuningscoördinator aan en vanuit de gemeenten denken meerdere partners mee, denk aan:

  • Leerplichtambtenaar van bureau leerplicht het RBL
  • Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
  • De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Samen wordt besproken welke maatregelen of acties nodig zijn. Liefst in de driehoek: school, hulpverlening, ouders/verzorgers en de leerling. Wanneer er begeleiding via het CJG wordt ingezet, zal de betrokken instantie die de begeleiding uitvoert, een zorgplan opstellen. In dat zorgplan wordt beschreven wat het doel is van de begeleiding en wat deze inhoudt.