Samen met hulpverleners

Leerlingen kunnen op school extra begeleiding krijgen wanneer dat nodig is. Het komt voor dat er hulp nodig is in de thuissituatie. In dat geval kan een leerling worden besproken in het zorg-advies-team (ZAT). Dit is een overlegorgaan tussen school en de gemeenten. Vanuit de school sluit de ondersteuningscoördinator aan en vanuit de gemeenten denken meerdere partners mee:

  • Leerplichtambtenaar van bureau leerplicht het RBL
  • Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
  • De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Samen wordt besproken welke maatregelen of acties nodig zijn. Liefst in de driehoek: school, hulpverlening, ouders/verzorgers en de leerling. Wanneer er begeleiding via het CJG wordt ingezet, zal de betrokken instantie die de begeleiding uitvoert, een zorgplan opstellen. In dat zorgplan wordt beschreven wat het doel is van de begeleiding en wat deze inhoudt.