• Welkom bij PVOW Regulier waar het kan, speciaal waar het moet
  • The highest result of education is tolerance! Helen Keller, 1880 -1968 
  • PVOW Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Ontdek meer

Passend onderwijs!

Ons Samenwerkingsverband (SWV) bestrijkt de gehele regio Walcheren en omvat de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. In totaal maken 2 scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 7 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van ons SWV. Het totaal aantal leerlingen bedraagt ongeveer 5.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een kwalitatief dekkend netwerk passend onderwijs.