Samen rondom de leerling!

Missie

PVO Walcheren realiseert Passend Onderwijs voor iedere leerling. Passend Onderwijs is in eerste instantie 'goed onderwijs', verzorgd door medewerkers die daarvoor zijn toegerust. Het onderwijs wordt regulier aangeboden waar het kan, speciaal waar het moet. Leerlingen krijgen in het reguliere onderwijs, in de bovenschoolse voorzieningen en in het speciaal onderwijs flexibele onderwijsondersteuningsarrangementen aangeboden.

 

PVO Walcheren realiseert dit door een intensieve samenwerking tussen de VO-scholen op Walcheren, de Bovenschoolse voorzieningen, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en externe partners. Daarbij verdwijnen "muren" en ontstaat in de praktijk één "dekkende" regionale ondersteuningsstructuur. Zo willen we met elkaar een optimale situatie creeëren voor iedere leerling. 

  

Die leerling behaalt vanuit het PO in een doorlopende leerlijn van passend onderwijs en passende (individuele) ondersteuning een zo hoog mogelijk rendement, om door te stromen naar een  passende uitstroom naar arbeid, MBO, HBO of WO. Binnen die intensieve samenwerking heeft ook de jeugdzorg een plek. Waar dat meerwaarde heeft voor onze leerlingen kan ook hulpverlening binnen de school georganiseerd worden.