Samen rondom de leerling!

PVOW

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren is het samenwerkingsverband van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; de Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. 

We willen zoveel mogelijk ondersteuning binnen onze reguliere VO-scholen organiseren. Niettemin zal een groep leerlingen altijd aangewezen blijven op onderwijs in speciale voorzieningen. We willen onderwijs van hoge kwalitateit, met voor alle leerlingen een bij hun mogelijkheden passende onderwijsondersteuning. Als zich een nieuwe ondersteuningsvraag voor doet zal daar een nieuw arrangement georganiseerd moeten worden, individueel, steeds meer flexibel en op maat en/of in klein groepsverband. We blijven ontwikkelen en afstemmen. Hiervoor gaan we steeds intensiever samenwerken.

 

Inmiddels zijn we enkele jaren officieel aan het werk met de Wet op Passend Onderwijs. De scholen organiseren steeds meer ondersteuning, waardoor leerlingen vaker binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven. Er zijn leerlingen die zijn aangewezen op het speciale onderwijs, ook voor hen is er passend onderwijs. Aanmelding van alle leerlingen moet via een reguleire school gedaan worden. Ouders hoeven niet meer te zoeken naar de meest passende school, dat doen we met en voor hen.