Samen rondom de leerling!

Contactgegevens Onderwijsloket

Bezoekadres Onderwijsloket: 

(in gebouw OPDC Griffioen)

Griffioenstraat 38

4334 BK Middelburg

 

 

Tel. 0118-820393

Email:wtr@pvow.nl

 

Voorzitter: Helene de winter (tevens coördinator SWV PVOW) 

werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.Tel voorzitter 06-10992272

Orthopedagoog: Agnes Tijink

Psychologisch assistent: Francis Boerma