Samen rondom de leerling!

Start Passend Onderwijs

De Wet op Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Inmiddels dus alweer enkele jaren in werking. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod beschikbaar hebben.

Ook voor leerlingen die thuis zitten hebben we passende arrangementen, waarmee we hopen dat leerlingen weer snel naar school terug kunnen. Onze insteek nu is te voorkomen dat leerlingen langdurig thuis komen te zitten en vroegtijdig de juiste ondersteuning in te zetten.Toch komen er af en toe toch leerlingen thuis te zitten, veelal vanwege ernstige problematiek. Zodra deze leerlingen in staat zijn enige vorm van onderwijs te volgen zal een op-maat-arrangement worden aangeboden.

 

Inmiddels hebben alle VO-scholen een goed ontwikkeld en bemenst ondersteuningslokaal en, in het VMBO, een Maatwerklokaal ingericht. Het zijn lokalen waar vanuit een leerling extra ondersteuning krijgt en waarbij ook expertise van een orthopedagoog of psycholoog betrokken kan worden.

 

Vanuit de ondersteuningslokalen hebben we professionaliseringstrajecten ingericht om leerkrachten/docenten binnen de scholen beter toe te rusten met kennis en vaardigheden. Dat doen we met coaching on the job, jaarlijks terugkerende kennisdagen met workshops en (ambulante) ondersteuning vanuit de bovenschoolse en speciale onderwijsvoorzieningen binnen de reguliere scholen.