Samen rondom de leerling!

Visie

 • Ondersteuning wordt geboden vanuit de ondersteuningsvraag, vanuit het kind, wat heeft het nodig en wat niet; waar kan het 't beste geplaatst worden?

  Onze visie daarbij is dat de ondersteuning 
  • zo tijdelijk mogelijk is
  • zo licht mogelijk is
  • zo dicht mogelijk bij huis (schoolnabij) is
  • een passend arrangement (op maat) biedt
  • waar nodig een integrale aanpak (1 kind, 1 plan, 1 regie) kent
  • waar nodig ook samenwerking met jeugdzorg inhoudt

 • We maken een ontwikkeling door van indiceren naar arrangeren.
 • We willen een preventieve aanpak in het reguliere onderwijs versterken en alle kinderen en jongeren het onderwijs laten volgen dat bij hen past.
 • We willen daarbij vroegtijdig ondersteuningsvragen signaleren en interventies plegen.
 • We bieden onderwijs regulier aan waar het kan, bovenschools/speciaal waar (en zo lang als) het moet.
 • We willen realiseren dat al onze leerlingen succesvol zijn op school en daarna.
 • We zorgen voor een goede aansluiting tussen PO en VO, alsook tussen VO en MBO/HBO/WO.
 • We werken goed samen met ketenpartners in jeugdzorg; 1 kind - 1 plan.
 • We vliegen expertise in waar nodig. Binnen reguliere scholen organiseren we dat bij bijzondere ondersteuningsvragen.¬†