Samen rondom de leerling!

Vacatures

Gedragswetenschappers

 

Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is het samenwerkingsverband van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.

 

 

PVOW is voor komend schooljaar op zoek naar:  

 

2 Gedragswetenschappers voor de Commissie Advisering en Toewijzing

 

-       voor totaal 12 uur, waarbij de vacature ingevuld wordt door 2 personen -

 

 

Functie-inhoud:

Als gedragswetenschapper ben je lid van het (bovenschoolse) Expertiseteam PVOW. Dit team bestaat uit 2 orthopedagogen op de VO-scholen, een psychologisch assistent / secretarieel ondersteuner, de 2 gedragswetenschappers van de Commissie Advisering en Toewijzing en een voorzitter. Je bent als onafhankelijk deskundige verbonden aan de Commissie Advisering en Toewijzing PVOW, waar de ondersteuningstoewijzing wordt bekeken. Deze commissie adviseert wekelijks, op basis van het OPP van de inbrengende school, over de inhoud, duur en plaats van arrangementen voor leerlingen en neemt een besluit over de toelaatbaarheid tot praktijkonderwijs, BVW en het speciaal voortgezet onderwijs.

 

De taken bestaan uit:

 • Het meedenken, adviseren en een besluit vormen bij een passende onderwijs-setting voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het toewijzen van een toelaatbaarheidsverklaring.
 • Advisering bij complexe ondersteuningsvragen. Het meedenken met scholen bij casussen waar advies wordt gevraagd.
 • Monitoren van toewijzing en advisering. Het meedenken over een dekkend aanbod van ondersteuning en de wijze waarop we dit vormgeven binnen het SWV op Walcheren.

 

De commissie gaat bestaan uit 3 mensen met input van LPA en CJG. Het is de bedoeling dat we iedere dinsdag bij elkaar komen en de leerlingen bespreken. Wat is nodig:

 • Kennis van scholen en onderwijs op Walcheren.
  • Expertise over ontwikkeling, stagnering en het weer op gang brengen van ontwikkeling bij jongeren.
  • Op basis van een dossier de juiste vragen kunnen formuleren.
  • Samenwerken in een klein team in goede samenwerking met de scholen binnen het SWV.

 

Functie-eisen:

 • Orthopedagoog, Pedagoog of Psycholoog: master Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek.
 • Je hebt kennis van en een duidelijke visie over leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren en daaraan gerelateerde onderwijsbehoefte.
 • Je hebt affiniteit en werkervaring met jongeren (11-20 jaar).
 • Je analytisch vermogen is goed ontwikkeld; je bent in staat een probleem om te zetten in ondersteuningsbehoeften en te koppelen aan een passend onderwijsaanbod.
 • Je hebt kennis en ervaring met Handelingsgericht Werken en Handelingsgerichte Diagnostiek.

Wat wij bieden:

Een team waar we, ieder met onze eigen kritische blik (en met plezier), de lastige problematiek en vragen vanuit de scholen met respect voor alle betrokkenen behandelen.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling.

 

Contact:

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Helene de Winter, coördinator PVOW en voorzitter Onderwijsloket via telefoonnummer 06-10992272 of per mail: wtr@pvow.nl

 

Wij zien je motivatie en CV graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 22 mei 2019 tegemoet. Deze kun je richten aan de afdeling personeelszaken per e-mail: personeel@cswalcheren.nl

 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 29 mei a.s.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.