Samen rondom de leerling!

Organisatiestructuur

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren is een samenwerking tussen vier besturen: 

 1. Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG en het Scheldemond College)
 2. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
 3. Stichting Respont
 4. Stichting De Korre
 • Het bestuur wordt ingevuld door de vier bestuurders:
  • Voorzitter: Dhr. F. van der Knaap, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
  • Vice-voorzitter: Dhr. T. Hut, Stichting Respont
  • Penningmeester: Dhr. F. van Esch, Stichting De Korre
  • Lid: Dhr. G. Hagt, Mondia Scholengroep
 • Coördinator en contactpersoon voor SWV: Mw. H. de winter

Er is een Raad van Toezicht ingericht vanuit de Raden van Toezicht vanuit de vier schoolbesturen.