Samen rondom de leerling!

Wet op Passend onderwijs

De Wet op Passend Onderwijs geeft de opdracht leerlingen op een hoog (passend) niveau onderwijs en daarbij de nodige ondersteuning te geven, dichtbij en liefst zoveel mogelijk in de eigen school. Door centraal te organiseren kunnen we geld meer direct inzetten voor de ondersteuning van leerlingen. 

 

De wet is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Vanaf die datum moeten we voorzien in een passende onderwijsplek met passende ondersteuning voor alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband. Hiermee zijn we al jaren geleden begonnen, maar zal steeds worden aangepast en verbeterd waar mogelijk en nodig. Dat houdt in: 

  • Zo passend mogelijk onderwijs voor iedere leerling met de noodzakelijke ondersteuning om zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. 
  • Leraren/docenten beter toegerust met kennis en vaardigheden.
  • Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.
  • Geen thuiszitters meer.
  • Afstemming met andere sectoren.

Een uitwerking van de wet kunt u lezen op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; www.passendonderwijs.nl  

 

Ook kunt u in onderstaande brochure, speciaal geschreven voor ouders, informatie over de wet op Passend Onderwijs lezen. Download brochure door hier te klikken.