Samen rondom de leerling!

Samenwerking met jeugdhulpverlening

We willen het ondersteuningsaanbod zo ruim mogelijk organiseren. Daarbij willen we zo goed mogelijk samenwerken met (jeugd-)hulpverleningsinstanties. Daarmee hebben we inmiddels diverse afspraken gemaakt. Op verschillende momenten en plekken is er een intensieve samenwerking tussen hulpverleners en de scholen. Die samenwerking is overigens ook een wettelijke plicht.

 

Binnen de scholen is er al jaren lang het "ZAT". Dit Zorg-Advies-Team is een team van externe deskundigen die met elkaar praten over leerlingen waar de school onvoldoende handvatten voor heeft om ondersteuningsvragen op te pakken, Het gaat vaak over zorgelijke gezinssitutaies, risicovolle vrijetijdsbestedingen, problematiek van het kind of diens omgeving. Het team zoekt naar de beste manier om de leerling te helpen. Dit overleg vind alleen plaats als ouders en leerling (16+) daar toestemming voor geven. In het ZAT zitten vaak vertegenwoordigers van de jeugdpolitie, Porthos (GGD (schoolarts), schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Indigo,  en de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) met een linkje naar onze website; www.lereninzeeland.nl

 

Eén van de ambities van de Walcherse gemeenten is zo samen te werken met scholen en instanties dat direct een plan gemaakt wordt voor het hele gezin, als dat nodig is. In het Onderwijsloket zal, indien dat wenselijk is voor de schoolontwikkeling van een leerling, ook hulpverlening betrokken worden. Informatie over het gezin of betrokken hulpverleners kan belangrijk zijn. Het is wenselijk plannen rondom een leerling goed op elkaar af te stemmen.

 

We hebben strutureel overleg en regelmatig gezamenlijke activiteiten, zoals conferenties om elkaar steeds beter te kunnen vinden. Iedere twee jaar wordt op Walcheren de NJI-monitor afgenomen, zodat we een objectieve meting hebben van de samenwerkingsresultaten en de ervaringen van medewerkeers, klanten en clienten. Op basis van deze informatie ontwikkelen we verder en verbeteren onze samenwerking waar dat nodig is.