Samen rondom de leerling!

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan staat omschreven hoe we binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs vormgeven en inrichten. 

Op dit moment wordt gewerkt aan het ondersteuningsplan 2019- 2023 dat zal per volgend schooljaar opgenomen zijn op de website 

Bekijk het ondersteuningsplan 2015-2019 door hier te klikken!

Per 01-01-2017 is daar een addendum aan toegevoegd met de laatste ontwikkelingen: addendum.