Samen rondom de leerling!

Nieuws

Thuiszitters VO Walcheren

Tijdens onze inventarisaties van verzuim bleek dat we een groeiend aantal leerlingen hadden die langdurig thuis zitten. Veelal is er sprak evan ernstige problematiek, maar veelal kwamen ze thuis te zitten, omdat ze overbelast/overprikkeld raakte, onder anderen door de situatie in en rond de school.

Op 12 september 2017 zijn we gestart met een traject om te onderzoeken hoe we hier preventief aan kunnen werken en hoe we de leerlingen die nu thuis zitten passend onderwijs kunnen aanbieden.

Het is een intensief traject met goede samenwerking met Porthos, GGD, leerplichtambtenaren, hulpverlenende instanties en alle onderwijslocaties van ons samenwerkingsverband.