Samen rondom de leerling!

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

We werken hard aan Passend Onderwijs voor iedere leerling op Walcheren. Dat doen we in de eerste plaats door de ondersteuning binnen de reguliere scholen te verbeteren en uit te breiden.  Dat doen we met de expertise vanuit de speciale scholen, zodat we expertise en kwaliteit behouden. Hiervoor werken de CSW, Mondia Scholengroep en de Praktijkschool 't Bolwerk intensief samen, maar ook met scholen voor Voortgezet Speciaal-Onderwijs als het Asteria College, de Klimopschool, De Sprienke en het Odyzee College. 

 

De bovenschoolse en speciale voorzieningen verzorgen speciaal onderwijs voor leerlingen met leerproblemen, leerachterstanden, motivatieproblemen, leerlingen die (zeer) moeilijk leren, langdurig/chronisch ziek zijn, leerlingen met gedragsproblemen, psychische en/of psychiatrische problematiek. Voor leerlingen met een visuele beperking of spraak-taal-problemen heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt met de voorzieningen uit cluster 1 en 2. De ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben zal ook binnen de reguliere school worden georganiseerd.