Samen rondom de leerling!

Toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijsloket en Toelaatbaarheidsverklaring(TLV)

Voor de toelating tot de bovenschoolse voorzieningen is een advies van het Onderwijsloket nodig. Voor (gedeeltelijke) toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs moet het Onderwijsloket een formele Toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Het baseert het advies op de onderwijsbehoeften van de leerling, afgezet tegen de in de schoolondersteuningsprofielen omschreven arrangementen en ondersteuningsmogelijkheden. 

 

Het Onderwijsloket geeft adviezen. Hoewel die uiterst serieus worden genomen kan een schooldirectie hier, zij het goed beargumenteerd, van afwijken.  De betreffende directie verplicht zich haar argumentatie naar het Onderwijsloket terug te koppelen. Een Toelaatbaarheidsverklaring is niettemin landelijk geldig. Wanneer het Onderwijsloket een TLV heeft afgegeven is een leerling ook in een  andere regio toelaatbaar voor het VSO. De communicatie over het advies van het Onderwijsloket en het afgegeven arrangement is uitsluitend aan de stamschool. Het Onderwijsloket communiceert niet zelf naar de ouders.

 

Toelating voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

 

 

Vanaf 1 januari 2014 behandelt het Onderwijsloket de plaatsingen voor het VSO. Het Onderwijsloket zal ondersteuningsarrangementen adviseren. Het Onderwijsloket is de instantie die Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) kan afgeven.

 

Toelaatbaarheidsverklaring Pro en indicatie LWOO

Doordat we in het samenwerkingsverband de LWOO-middelen breder in willen zetten, meer op maat, hebben we gekozen voor opting-out. Dat betekent dat de LWOO-middelen rechtstreeks naar de scholen gaan, waarmee zij de basisondersteunig inrichten en verder ontwikkelen. Voor de toelating tot een Praktijkschool is inmiddels een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig vanuit het samenwerkingsverband. Hierover besluit het Onderwijsloket PVOW.