Samen rondom de leerling!

Onderwijsloket en ouders/verzorgers

In principe verlopen alle contacten met ouders/verzorgers via de school. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers en de leerling door de school worden geinformeerd en dat zij overeenstemming bereiken over een eventuele aanvraag aan het Onderwijsloket. De school doet de aanvraag voor (extra) ondersteuning en ontvangt het advies van het Onderwijsloket terug. De school zal dit advies met ouders/verzorgers en de leerling communiceren.

 

Als het goed is zijn in de aanvraag de wensen van ouders/verzorgers en de leerling duidelijk omschreven. Het Onderwijsloket wil niet alleen het best passende arrangement adviseren, maar vooral het best haalbare arrangement. Dat moet dus een arrangement zijn waar ouders/verzorgers en de leerling zich in kunnen vinden. Het advies van het Onderwijsloket is daarom ook mede gebaseerd op de wensen van ouders/verzorgers en de leerling en zal goede argumenten bevatten wanneer hiervan wordt afgeweken. 

Indien men het toch niet eens is met dit advies kan de school contact opnemen met het Onderwijsloket om de situatie opnieuw te bekijken. Indien het advies wel of niet wijzigt, maar men het alsnog niet eens is met dit besluit kan gebruik gemaakt worden van een onafhankelijke klachtencommissie. Neemt u hiervoor contact op met het samenwerkingsverband.

 

Omdat landelijk bleek dat veel ouders, ondanks alle contacten met de scholen, zich onvoldoende gehoord voelden en het gevoel hadden dat niet alle informatie betrokken werd in een ondersteunignstoewijzing, hebben we als Onderwijsloket gemeend ook vanuit het OWL de ouders te moeten vragen naar hun visie. Dat lijkt dubbelop, maar is vanuit de Nationale Geschillencommissie Onderwijs juist in verschillende situaties als manco ontdekt. Voordat wij zelf te maken zouden krijgen met de geschillencommissie willen we de zaken goed geregeld hebben. Mocht u als ouders of verzorger tóch het gevoel hebben niet betrokken te zijn geweest bij de ondersteuningstoewijzing, dan nodig ik u uit per mail contact te zoeken met het Onderwijsloket, zodat we met u in gesprek kunnen om de situatie te verhelderen en zo nodig op te lossen.