Samen rondom de leerling!

Ondersteuningstoewijzing

Ondersteuningstoewijzing 

Binnen het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren hebben we in de voorbereiding veel aandacht besteed aan ons Onderwijsloket (voorheen PCL: Permanente Commissie Leerlingenzorg). We hebben onder andere gekeken naar een meer efficiënte werkwijze. We hebben aanvullende expertise vanuit de clusters 3 en 4 aangetrokken. Momenteel worden er verder nog maar sporadisch leerlingen met een MAVO (VMBO-T), HAVO- of VWO-niveau in het Onderwijsloket besproken. Dat zullen er meer worden. De verwachting is tenslotte dat er ook meer leerlingen met een niveau ZML (Zeer Moeilijk Lerend), Pro (Praktijkonderwijs) en VMBO besproken zullen worden.

 

Om goed voorbereid te zijn op de nieuwe werkwijze en de aanvullende taakstelling voor het Onderwijsloket zijn we op 1 januari 2014 gestart met de nieuwe werkwijze. Dat bleek goed te zijn, We konden hierdoor op 01-08-2014 op een goede wijze samenwerken met alle netwerkpartners, scholen en collega's. Alle problemen waren opgelost en de procedure was voor iedereen bekend.