Samen rondom de leerling!

Onderwijsloket

Onderwijsloket  

Het loket gaat uit van de onderwijsbehoeften van een leerling. Wat heeft deze leerling, in deze situatie, met deze mogelijkheden nu nodig aan ondersteuning om zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen? Het Onderwijsloket adviseert over de inhoud, duur en plaats van het arrangement.    

 

Ondersteunings- en onderwijszorgarrangementen.

Als de ondersteuningsvraag van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgt en die mogelijkheden er ook niet zijn bij een andere reguliere VO-school, dient school een aanvraag voor extra ondersteuning in. Op basis van de Schoolondersteuningsprofielen zal gekeken worden waar het beste arrangement kan worden georganiseerd dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Deze ondersteuning zal zoveel mogelijk binnen de eigen school aangeboden worden, zonodig deeltijd in plaats van fulltime in en bovenschoolse of speciale onderwijsvoorziening. 

 

Leerlingen die nu in het primair onderwijs ondersteuning hebben vanuit kunnen voor het nieuwe schooljaar, wanneer ze starten in het voortgezet onderwijs, gebruik maken van een ondersteuningsarrangement. Het is dan belangrijk dat de school voor voortgezet onderwijs weet welke ondersteuning de leerling in het primair onderwijs kreeg, zodat deze ondersteuning ononderbroken kan worden voortgezet en bij aanvang van het schooljaar is georganiseerd.